Teroir 

Baška

vrbnik.jpg

Vinograd na položaju Šupele, Sv. Lucija karakteriziraju idealni vinogradarski uvjeti  - sam vinograd nalazi se duž 45 paralele. Poznate vinarske geografske širine, na vapnenačkom obronku brda prekrivenom pjeskovitim nanosom nadmorske visine od 50 do 180 metara sa nagibom koji varira od 5 – 30%.


Idealna orjentacija jug-jugozapad, blizina mora i odlična provjetrenost dozvoljavaju ekološki uzgoj u punom smislu, uz iznimno male potrebe za prskanjem i zaštitnim tretmanima vinove loze (najviše 1-2 prskanja nesistemskom zaštitom godišnje). Baščanska mikroklima svojim brojem sunčanih sati, uz morsku refleksiju sunca, položenost i refleksiju velikih vapnenačkih površina omogućava natprosječnu insolaciju i vegetaciju i netipično naprednu vegetaciju za područje Kvarnera.

Samo tlo mješavina je crvene zemlje pjeska i kamena, Ph zemlje je visok, uz tragove posolice nošene burom. Vinova loza je sadena gustoćom od 8000 cjepova po hektaru, a zastupljene sorte su:

Bjelo grožde:
Žlahtina (autohtona sorta)

Crno grožde:
Plavac Mali(autohtona sorta) , Syrah, Grenache, Merlot, Debejan (autohtona sorta)
Sansigot (autohtona sorta), Kamenina (autohtona sorta)
   
 

Vrbničko polje

Naši vinogradi u Vrbnickom polju atipični su vinorodni položaji, smješteni u depresiji samo 2km udaljenoj od mora i Velebitskog kanala. To je područje sa velikim dnevno-noćnim oscilacijama temperature, a tlo karakterizira ilovača i crvenica na rubnim područjima. Karakteristika položaja je i velika otpornost na sušu. Gustoća sadnje je 4-5000 cjepova po hektaru, a zastupljene sorte su:


Bjelo grožde:
Žlahtina (autohtona sorta), Chardonnay.
Crno grožde: -